Trà sữa Mint's House

Địa chỉ: 93 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Tp Vũng Tàu

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét