Trà sữa Lọ Lem

Địa chỉ: Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét