Trà sữa Lọ Lem

Địa chỉ: Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét