Trà sữa Hoa Ly Ly

Địa chỉ: 308 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét