Trà sữa Gato

Địa chỉ: 68 Hoàng Việt, Phường 6, Tp Vũng Tàu

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét