Trà sữa Gato

Địa chỉ: 68 Hoàng Việt, Phường 6, Tp Vũng Tàu

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét