Trà sữa Calida

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét