Trà sữa Bom

Địa chỉ: 9 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu

Trà sữa View biển Foody.vn

Nhận xét