Trà sữa 532

Địa chỉ: 532 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0395 353 042
Facebook: fb/trasua532

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này