TocoToco Bubble Tea

Địa chỉ: 85 Dương Bạch Mai, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0332 727 272
Facebook: fb/tocotoco

Trà sữa Foody.vn
Nhận xét