Thế Giới Kem

Địa chỉ: 110 Nguyễn Đình Chiểu, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa

Sinh tố Kem Foody.vn

Nhận xét