Thanh Hà Cafe

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Coffee Foody.vn

Nhận xét