Tàu hủ Ông Hồng

Địa chỉ: 22 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu

tàu hủ trà sữa foody.vn

Nhận xét