Tàu hủ Ông Hồng

Địa chỉ: 22 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét