T3M - Tea & Fried

Địa chỉ: 47 Dương Bạch Mai, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0937 806 882
Facebook: fb/t3mtea

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn
Nhận xét