T3M - Tea & Fried

Địa chỉ: 47 Dương Bạch Mai, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0937 806 882
Facebook: fb/t3mtea

trà sữa ăn vặt foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này