Trà sữa Sơn Hà

Địa chỉ: Đường số 8, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

Trà sữa Kem Foody.vn

Nhận xét