Sakura Kitchen - Coffee & Cake

Địa chỉ: 69 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0912 704 849

Coffee Bánh ngọt Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét