Trà sữa Ruby

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét