Trà sữa Ruby

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

trà sữa ăn vặt foody.vn

Nhận xét