Royaltea - Trà sữa Hong Kong (4)

Địa chỉ: 57 Ngô Gia Tự, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0784 494 379
Facebook: fb/royaltea

Trà sữa Bánh ngọt
Nhận xét