Royaltea - Trà sữa Hong Kong (4)

Địa chỉ: 57 Ngô Gia Tự, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0784 494 379
Facebook: fb/royaltea

coffee trà sữa bánh ngọt

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này