Royaltea - Trà sữa Hong Kong (3)

Địa chỉ: 123 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0908 389 797
Facebook: fb/royaltea

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này