Royaltea - Trà sữa Hong Kong (5)

Địa chỉ: KNG Mall, 2439 Độc Lập, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0784 494 379

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét