Queen's Coffee

Địa chỉ: 1211 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0903 365 455
Facebook: fb/queencafe

Coffee Ăn sáng Foody.vnNhận xét