Phố Trà Chanh C+1991

Địa chỉ: 10 Hoàng Việt, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0338 775 257 - 0813 790 790
Facebook: fb/photrachanh

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này