Pato's Bingsu

Địa chỉ: 3 Ba Cu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 804 380
Facebook: fb/patobingsu

Trà sữa Kem Ăn vặt Foody.vn
Nhận xét