Nu - Sinh tố & Kem

Địa chỉ: 26 Ba Cu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0983 478 487
Facebook: fb/kemnu

Trà sữa Kem Foody.vn


Nhận xét