Ngày Mới Cafe

Địa chỉ: 124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0916 079 191 - 0912 683 773
Facebook: fb/ngaymoicafe

Coffee Cà phê hạt Foody.vnNhận xét