Minh Nú Tea

Địa chỉ: Quốc lộ 51, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 6273 273
Hotline: 0909 691 711

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét