Memory Karaoke (2)

Địa chỉ: 132 Hùng Vương, phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3501 618
Facebook: fb/memory2

coffee karaoke foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này