King's Coffee & Tea

Địa chỉ: Đường số 7, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: 0793 773 263
Facebook: fb/kingcoffee

Coffee Trà sữa Foody.vnNhận xét