Khê Coffee

Địa chỉ: 1C Lương Thế Vinh, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0912 870 844 - 0983 588 771
Facebook: fb/khecoffee

Coffee Cà phê hạt Foody.vnNhận xét