Kem Bảo Trân

Địa chỉ: Đường số 4, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Trà sữa Kem Foody.vn

Nhận xét