Kai Cha

Địa chỉ: 50 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0941 445 528
Facebook: fb/kaicha

Trà sữa Foody.vn


Nhận xét