Hoa Nắng Cafe

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, khu phố Quảng Phú, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0937 600 714

Coffee Foody.vn

Nhận xét