Hoa Giấy Coffee

Địa chỉ: 171 Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 655 675
Facebook: fb/hoagiay

Coffee Sân vườn Foody.vnNhận xét