Hana - Coffee & Milk Tea

Địa chỉ: A2/7 Chí Linh 7, Khu đô thị Chí Linh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0904 559 182

Coffee Trà sữa Foody.vn

Nhận xét