Trà sữa Green Day's

Địa chỉ: 113 Phan Châu Trinh, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0937 712 152

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét