Doanh nghiệp và Chi nhánh đấu giá tại huyện Xuyên Mộc

Doanh nghiệp và Chi nhánh đấu giá tài sản hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Hữu Nghị
Địa chỉ: 43 Trần Hưng Đạo, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này