Đỏ Cafe

Địa chỉ: 78 Lê Duẩn, phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 6510 888

Coffee Foody.vn

Nhận xét