Trà sữa Cozy Hana

Địa chỉ: 97 Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0898 676 300
Facebook: fb/cozyhana

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn
Nhận xét