Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thái Bình Dương

Tên tiếng Anh: Pacific Accounting Service Company Limited
Địa chỉ: 10 Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0986 232 626
Mã số thuế: 3502428203

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thái Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực các Dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn về thuế; Hoạt động tư vấn quản lý; Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.

Nhận xét