Chè Út Phượng

Địa chỉ: 385 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0396 893 059 - 0829 140 482
Facebook: fb/utphuong

Sinh tố Chè Ăn vặt Foody.vn


Nhận xét