Quán chè Nhà Nhàn

Địa chỉ: 101 Tôn Đức Thắng, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0987 696 282
Facebook: fb/chengon

Sinh tố Chè Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét