Bonjour - Cafe & Milk Tea

Địa chỉ: 934 Phạm Hùng, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0908 564 958

Coffee Trà sữa Bánh ngọt Foody.vn

Nhận xét