Biển Xanh Cafe

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0983 616 189

Coffee View biển Foody.vn

Nhận xét