Cá viên chiên Bà Minh

Địa chỉ: 118 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu

Cá viên Bò viên Foody.vn

Nhận xét