Army Ice Cream

Địa chỉ: 120 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6506 656
Facebook: fb/armyicecream

Trà sữa Kem View biển Foody.vn


Nhận xét