Trà sữa A Xìn (1)

Địa chỉ: 43 Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0896 671 257
Facebook: fb/axin

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét