Trà sữa A Xìn (2)

Địa chỉ: 897 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0896 671 257
Facebook: fb/axin

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét