Yuta Cafe

Địa chỉ: 134 Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0366 395 979
Website: yutacafevt.wp.com
Facebook: fb/yutacafe

Coffee Bánh ngọt Foody.vn
Nhận xét