Yuan Yang - Hong Kong Tea & Coffee

Địa chỉ: 1 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3565 758

Coffee Trà sữa Foody.vn

Nhận xét