Xưa Cafe

Địa chỉ: 873 Phan Đăng Lưu, phường Long Hương, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0945 081 541
Facebook: fb/xuacafe

Coffee Sân vườn Foody.vn
Nhận xét