Vũng Tàu 1975 Coffee

Địa chỉ: 18 Hải Đăng, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3611 975
Facebook: fb/1975cafe

Coffee Foody.vn
Nhận xét