Trà sữa Smile

Địa chỉ: 1010 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0358 009 613 - 0986 616 013
Facebook: fb/trasuasmile

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét